MOS årets köp­cent­rum

Vi i Solna - - NYHETER -

Mall of Scan­di­na­via har ut­setts till årets bäs­ta köp­cent­rum 2017. Ju­ryns mo­ti­ve­ring är att: ”Ge­nom sats­ning­en flyt­tar cent­ret grän­ser­na och hö­jer am­bi­tions­ni­vån för­köp­cent­rum­bran­schen i Sve­ri­ge. Cent­ret upp­vi­sar ena­stå­en­de kva­li­te­ter i stort och smått ut­an att ge av­kall på de grund­läg­gan­de egen­ska­pers om ett väl fun­ge­ran­de köp­cent­rum mås­te ha.”

NCSC, Nor­dic Council of Shop­ping Cen­ters, de­lar ut pri­set och en nor­disk vin­na­re ko­ras i Oslo näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.