För­lust i bot­ten­mö­tet mot GT

Vi i Solna - - SPORT -

AIK:s hand­bolls­da­mer är fort­fa­ran­de ut­an se­ger i all­svens­kans in­led­ning. På tis­dags­kväl­len in­kas­se­ra­des hös­tens fem­te för­lust, på li­ka många för­sök, då de föll med 20-24 hem­ma mot bot­ten­kon­kur­ren­ten GT Sö­der. AIK lig­ger sist i all­svens­kan. Lör­dag 11 no­vem­ber vän­tar Drott bor­ta.

HAND­BOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.