TAGGAT FÖR EM

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

Näs­ta vec­ka van­kas ka­dett-EM för syst­rar­na Pa­sa­nen. Och det sto­ra må­let i EM för ka­ra­tetje­jer­na är att skaf­fa sig nyt­tig mäs­ter­skap­s­er­fa­ren­het för fram­ti­den.

Sto­ra­sys­ter Ki var med i ka­dett-EM re­dan för­ra året. Då lyc­ka­des 16-åring­en kni­pa ett guld i ka­ta-mo­men­tet. Till årets EM har lil­la­sys­ter Py ål­dern in­ne och får även hon åka på EM i år.

– Det känns bra och det ska bli kul. Jag kän­ner mig väl för­be­redd, sä­ger 15-åri­ga Py Pa­sa­nen.

Syst­rar­na täv­lar van­ligt­vis för Solna­klub­ben Oy­a­ma Ka­ra­te Kai, men nu allt­så för Sve­ri­ge. Ki tyc­ker det är kul att få åka på ett stort mäs­ter­skap igen.

– Jag tyc­ker det känns ro­ligt att åka på EM. Jag är tag­gad och for­men känns bra, sä­ger Ki som täv­lar i U16 och klas­sen -65 kg.

Syst­rar­na är ut­tag­na i bå­de ku­mite (kamp) och ka­ta (form). EM kom­mer att gå i pols­ka Ki­el­ce, med start näs­ta helg.

”Jag är tag­gad och for­men känns bra.”

Och bå­de Ki och Py har vi­sat bra form in­för kom­man­de ka­dett-EM i ka­ra­te. Ki har ta­git två guld och ett sil­ver i gen­repstäv­ling­ar­na, me­dan Py ta­git två sil­ver. Gry­en­de form­kur­va med and­ra ord.

Men det vik­ti­gas­te i årets Eu­ro­pa­mäs­ter­skap är att skaf­fa sig ru­tin.

– Må­let är främst att skaf­fa er­fa­ren­het in­för fram­ti­den, av­slu­tar Py Pa­sa­nen som täv­lar i U16-klas­sen (-60 kg) ne­re i Po­len.

FOTO: PRIVAT

PO­LEN. Sys­ko­nen Ki (t v) och Py Pa­sa­nen är lad­da­de för ka­ra­te-EM i Po­len.

FOTO: PRIVAT

PO­LEN. Ki (t v) och Py Pa­sa­nen åker till Po­len näs­ta vec­ka för att täv­la i ka­ra­te-EM för ka­det­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.