Inga Borg

Vi i Solna - - FAMILJ -

■ HON ut­bil­da­de sig i sitt konst­närs­skap på fle­ra konst­sko­lor, bland an­nat ”Me­jan” (Kung­li­ga Konst­hög­sko­lan). För­u­tom Plupp har hon även gett ut böc­ker om bland an­nat om djur och na­tur i and­ra län­der och om Carl Von Lin­né. Hon har även job­bat med ra­dio- och tv-pro­duk­tio­ner.

■ HON har mot­ta­git pri­ser som El­sa Beskowpla­ket­ten 1970, Sve­ri­ges för­fat­tar­fonds pre­mi­um 1978, Lit­te­ra­tur­främ­jan­dets pris 1982 och Knut V Pet­ters­sons pris för il­lust­ra­tör 1995.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.