ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Solna - - NYHETER -

... be­rät­ta­de vi att det fanns över 500 fel på Sol­nas lek­plat­ser. Fle­ra av lekred­ska­pen var tra­si­ga och po­ten­ti­ellt far­li­ga. Bern­hard Hu­ber (MP) och Victo­ria Jo­hans­son (MP) var kri­tis­ka mot det ef­ter­sat­ta un­der­hål­let av Sol­nas lek­plat­ser. I bud­ge­ten för 2018 får lek­plat­ser och park­mil­jö fem mil­jo­ner kro­nor var­de­ra.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.