MER Stor­stock­holms brand­för­svars­för­bund

Vi i Solna - - NYHETER - KÄLLA:STOCK­HOLMS STAD

■ STOR­STOCK­HOLMS brand­för­svars­för­bund sam­ord­nar rädd­nings­tjäns­ten i tio stock­holms­kom­mu­ner. ■ I LED­NING­EN, di­rek­tio­nen, sit­ter po­li­tis­ka fö­re­trä­da­re för med­lems­kom­mu­ner­na. ■ FÖR Sol­na stad sit­ter Pe­hr Gran­falk (M) som le­da­mot och Jo­han Wahlstedt (S) som er­sät­ta­re. ■ LE­DA­MÖ­TER har en fast er­sätt­ning på 18 100 kr per år. ■ ER­SÄT­TA­RE har en fast er­sätt­ning på 9 100 kr per år. ■ LE­DA­MÖ­TER/ ER­SÄT­TA­RE får ock­så sam­man­trä­desar­vo­de på 990 kr per till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.