Tre Ri­coh:are för­läng­er

Vi i Solna - - SPORT -

HAND­BOLL. Tre spe­la­re som spe­la­de med Ri­coh i eli­ten den gång­na sä­song­en fort­sät­ter i AIK. Det rör sig om Tro­els Veij­by Jör­gen­sen, Pav­le Ka­ra­cic samt Mat­ti­as Win­dahl. Dess­utom är Ida Lind­löf (Bol­ton) klar för dam­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.