Sand­ra Lindström på två mi­nu­ter

Vi i Solna - - NYHETER -

ÅL­DER: 27 år. BOR: Hu­vuds­ta, i andra­hand. YR­KE: Folk­hög­skol­lä­ra­re, po­li­tisk sek­re­te­ra­re i Väns­ter­par­ti­et. FA­MILJ: Sing­el med katt. Mam­ma, pap­pa och lil­le­bror. MU­SIK: Väl­digt myc­ket pop. In­te så cred­digt kanske, men jag gil­lar Tay­lor Swift. ÄLSKLINGSRÄTT: Ve­ge­ta­riskt. Ros­ta­de rot­fruk­ter med nå­gon god sås, till ex­em­pel.

FAVORITPLATS I SOL­NA: En pro­me­nad ef­ter Hu­vuds­ta strand. Guld­por­ten i Väst­ra Sko­gen är fan­tas­tisk konst i stads­mil­jö.

BE­UND­RAR: Noos­hi Dad­gos­tar, vice ord­fö­ran­de i Väns­ter­par­ti­et och vår ta­les­per­son i bo­stads­frå­gor.

PO­LI­TI­KER JAG GÄR­NA LUNCHAR MED: An­na Las­ses i Cen­ter­par­ti­et har jag re­dan lun­chat med och det gör jag gär­na om. Jag har stor re­spekt för An­na. En varm och klok per­son. MÅL I VA­LET: Ing­et ut­ta­lat. Men själv­klart vill vi växa och det kom­mer vi att gö­ra. SÅ GICK DET SIST: 7,24 pro­cent, fem man­dat.

AIK- FAK­TOR: Min pap­pa är AIK-are. Har in­te va­rit så in­tres­se­rad ti­di­ga­re men jag var på mitt livs förs­ta match ny­li­gen. AIK vann och jag blev su­pe­ren­ga­ge­rad, stod upp och skrek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.