MER Byggs­ank­tions­av­gif­ter

Vi i Solna - - NYHETER - KÄL­LA BOVERKET

EN byggs­ank­tions­av­gift ska tas ut om en lov- el­ler an­mäl­nings­plik­tig åt­gärd har på­bör­jats ut­an start­be­sked. I VIS­SA si­tu­a­tio­ner ska el­ler får bygg­nads­nämn­den sät­ta ned en av­gif­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.