Lidl öpp­nar i Sol­na cent­rum

Vi i Solna - - NYHETER -

Bu­tiksked­jan Lidl öpp­nar i Sol­na cent­rum. En­ligt pla­ner­na ska den nya bu­ti­ken in­vi­gas nå­gon gång un­der förs­ta kvar­ta­let 2019.

– Lidl är ett ut­märkt bu­tiks­kom­ple­ment till den be­fint­li­ga dag­lig­va­ru­han­deln hos oss i Sol­na, sä­ger Ve­ro­ni­ca Sjö­vik Sten, Shop­ping Cen­ter Ma­na­ger, Sol­na cent­rum.

Den nya bu­ti­ken ska lig­ga på ga­ra­ge­pla­net och kan nås bå­de från gal­le­ri­ans mitt­punkt med rull­trap­pa och från par­ke­ring­en. Lidl har re­dan i dag en bu­tik vid Ank­dammsron­del­len. – Sol­na och Stockholm är ur stra­te­gisk syn­punkt myc­ket vik­tigt för oss, sä­ger To­mas Bratt­löw, fas­tig­hets­di­rek­tör på Lidl Sve­ri­ge, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.