MER Vat­tenåt­gång

Vi i Solna - - NYHETER -

■ STOCKHOLMARE gör i snitt av med 200 li­ter vat­ten per dag.

■ FÖR var­je mi­nut som kra­nen står och rin­ner går det åt 6 li­ter vat­ten.

■ EN VATTENSPRIDARE gör av med 150 li­ter vat­ten på 20 mi­nu­ter.

■ I NORR­VAT­TEN in­går bland an­nat Sol­na, Sund­by­berg, Sol­len­tu­na och Upp­lands Väs­by kom­mu­ner.

KÄLLA: NORR­VAT­TEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.