SOMMARNOVELL

Vi i Solna - - SOMMARNOVELL -

Un­der som­ma­ren kom­mer vi att pub­li­ce­ra ett an­tal no­vel­ler som är skriv­na av vå­ra lä­sa­re. Många av för­fat­tar­na är unga och har del­ta­git i oli­ka no­vell­täv­ling­ar. And­ra är li­te äld­re och har re­dan fått en del pub­li­ce­rat. Först ut är 15-åri­ga Al­fons San­ti­kos med en no­vell om en fa­milj på flykt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.