ros Vec­kans

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - Ruth

Tack al­la fi­na, om­tänk­sam­ma män­ni­skor som hjälp­te mig på al­la sätt tors­da­gen den 23 au­gusti i Sol­na Cent­rum. Ni kun­de lyf­ta upp tax­i­bi­len, som kläm­de fast mitt ben, nå­gon till­kal­la­de en am­bu­lans, and­ra ta­la­de vän­ligt och lug­nan­de till mig.

Jag blev kvar på sjuk­hu­set över nat­ten och är hem­ma igen. Ingen­ting blev bru­tet men sto­ra ska­dor finns kvar på muskler och hud. Det kun­de ha bli­vit än­nu vär­re ...

Tack och kram till er al­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.