Po­li­sen stäng­er på hel­ger

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Po­lis­sta­tio­nen i Sol­na stäng­er på hel­ger. Från den 1 september har sta­tio­nen ba­ra öp­pet kloc­kan 08.00–20.00 på var­da­gar. Ti­di­ga­re har re­cep­tio­nen även va­rit öp­pen 9–16 på hel­ger

”Men då be­sö­kar­na har va­rit väl­digt få an­pas­sar vi oss till att nu istäl­let ha hög­re be­man­ning på var­da­gar”, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

Även sta­tio­nen i Fle­mings­berg stäng­er på hel­ger.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

STÄNGS. Po­li­sen i Sol­na stäng­er på hel­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.