Brö­der­na Inan kvar i Gna­get

Vi i Solna - - NYHETER -

AIK:s bas­ket­her­rar har gjort klart med två viktiga kon­trakts­för­läng­ning­ar. Brö­der­na Inan, Er­kan och Ser­kan, har näm­li­gen skri­vit på nya kon­trakt. Dess­utom flyt­tas Ol­le We­lan­der och So­kra­tis ”Sock” Pav­li­dis upp från ut­veck­lings­la­get till a-la­get.

BAS­KET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.