Älds­ta för­e­ning­en fi­ra­de

Vi i Solna - - NYHETER -

Frösun­das älds­ta bo­stads­rätts­för­e­ning har fi­rat 20-års­ju­bi­le­um. För­e­ning­en Duvsla­get 1 har 139 med­lem­mar på Brev­du­ve­ga­tan och Gustaf III:s bou­le­vard.

Ju­bi­le­et fi­ra­des med bland för­frisk­ning­ar, mat, frå­ge­sport och mu­sik. Fö­re­tag i om­rå­det ha­de skänkt pri­ser och lyck­li­ga bo­en­de kun­de bland an­nat gå hem med spons­ra­de gym­pass, gra­tis klipp­ning­ar el­ler en fri mid­dag för två.

För­e­ning­en lot­ta­de även ut en pre­sent­check på 2 500 kro­nor bland med­lem­mar­na.

FO­TO: PRIVAT

FI­RA­DE. Frösun­das älds­ta bo­stads­rätts­för­e­ning har fyllt 20 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.