Här är hös­tens al­la lö­par­lopp i Stock­holm

Vi i Solna - - DET HÄNDER -

Nej, det är in­te dags att läg­ga un­dan lö­par­s­kor­na rik­tigt än. Här är din gui­de till Stock­holms al­la lö­par­fes­ter.

en hin­der­ba­na för he­la fa­mil­jen och al­la del­ta­ga­re får t-shirt, me­dalj och en del­ta­gar­på­se.

När: 22 september kloc­kan 12.

Den som är su­gen på en re­jäl ut­ma­ning kan ta sig an Sörm­land UltraMa­rat­hon, 50 kilo­me­ter ter­räng­löp­ning. Start sker 150 me­ter bakom Mar­ku­s­kyr­kan i Björk­ha­gen, där­ef­ter sling­rar sig le­den vidare ge­nom Nac­ka­re­ser­va­tet. Lö­par­na pas­se­rar golf­ba­nor, häst­ha- gar, torp och små sjö­ar. Må­let är be­lä­get vid Ru­dans Gård i Haninge.

När: 13 ok­to­ber kloc­ken 10.00.

Lan­dets snab­bas­te 10-kilo­me­terslopp bru­kar det kall­las med si­na näs­tan helt back­fria ba­na. Många har satt si­na per­son­li­ga re­kord på mi­len här. Du spring­er ge­nom Häs­sel­by, Grims­ta, Råcksta och Väl­ling­by i nord­väst­ra Stock­holm.

När: 14 ok­to­ber kloc­kan 12.

I STHLM Xplo­ra­tion Run får du upp­le­va söd­ra Djur­går­den och de­lar av Ös­ter­malm. Det finns tre ba­nor att väl­ja mel­lan be­ro­en­de av vad du har för in­tres­se och hur långt du vill springa el­ler gå: Na­tu­re Run, Cul­tu­re Run och Fa­mily Fun.

20 ok­to­ber kloc­kan 8. När:

20 kilo­me­ter skogs­löp­ning på en mått­ligt ku­pe­rad ba­na med start och mål vid Li­da Fri­lufts­gård. En täv­lings­klass för da­mer och en för her­rar.

När: 28 ok­to­ber kloc­kan 12.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LÖPARFEBER. Även i september och ok­to­ber finns det åt­skil­li­ga till­fäl­len att springa lopp i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.