Mrid­ha tog svensk ten­nis tillbaka till eli­ten

Vi i Solna - - SPORT - An­ders Ekström

Frösun­da­so­nen Jo­nat­han Mrid­ha blev stor hjäl­te för Sve­ri­ge i sön­dags. Som de­bu­tant i Da­vis Cup-la­get vann han den av­gö­ran­de sing­el­mat­chen – och tog blå­gult tillbaka till elit­grup­pen igen.

Ja, det blev verk­li­gen en de­but att min­nas. Det blev vis­ser­li­gen för­lust i 23-åring­ens förs­ta sing­el­match i de­bu­ten i Da­vis Cup för Sve­ri­ge.

Men i den and­ra skul­le Jo­nat­han Mrid­ha kli­va fram. Frösun­dagrab­ben, som täv­lar för Sol­na ten­nisklubb, vän­de då och vann den av­gö­ran­de sing­eln mot schwei­za­ren Sandro Eh­rat. Siff­ror­na skrevs till 3-1 i set.

Där­med vann Sve­ri­ge över Schweiz med 3-2 i mat­cher.

– Det känns helt sjukt. Det var nervöst i dag. Jag har ald­rig känt så här för­ut, det är myc­ket känslor. Det går in­te att trä­na sig till det här, sä­ger Mrid­ha till ten­nis. se.

– Ser­var­na av­gjor­de i dag. Jag fick hål­la enk­la ser­ve­ga­me he­la ti­den.

Sve­ri­ge är kan nu se fram emot spel i elit­di­vi­sio­nen näs­ta år. Det är förs­ta gången sedan 2012 som blå­gult spe­lar där.

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

HJÄL­TE. Jo­nat­han Mrid­ha blev hjäl­te för Sve­ri­ge mot Schweiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.