Park­vä­gar­na inga trans­port­sträc­kor för stres­sa­de cy­klis­ter

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Nöjd med frid och fröjd

Det cyklas myc­ket på strand­vä­gen mel­lan Ha­ga­par­ken och Lin­néa­holm, sär­skilt i rus­nings­tid. Vä­gens vack­ra vy­er far man fart­fyllt för­bi. Vi som går störs och skräms stän­digt av cy­klis­ter som spräng­er fram och svi­schar för­bi. Frid och still­het för­byts i stress. Be­lägg­ning och damm rörs upp, ste­nar och röt­ter blott­läggs. Vägen blir knagg­li­ga­re och job­bi­ga­re att gå på. Var­för? Syf­tet med park­vä­gar är väl att er­bju­da ro och har­mo­ni, sna­ra­re än trans­port­sträc­kor för stres­sa­de cy­klis­ter på väg till och från job­bet?

Or­di­na­rie gång- och cy­kel­ba­na ut­med E4:an är as­fal­te­rad, bre­da­re och snab­ba­re, så det är onö­digt att cyk­la på den sma­la strand­vä­gen. Vi­sa hän­syn. Välj den bre­da vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.