Gna­get vann su­per­der­byt

Vi i Solna - - SPORT -

AIK:s fot­bolls­her­rar har nu grep­pet om SM­gul­det i all­svens­kan. På sön­da­gen be­seg­ra­des Ham­mar­by med 1-0 (0-0), ef­ter mål av skyt­te­kung­en He­nok Go­i­tom. Mat­chen sågs av re­kord­publi­ken 49 043. AIK le­der se­ri­en med sex po­äng med åt­ta om­gång­ar kvar. På tors­da­gen vän­ta­de Gö­te­borg (b).

FOT­BOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.