Kodjo le­der Me­lo­di­festi­va­len

Vi i Solna - - NYHETER -

Sol­na­bon Kodjo Ako­lor blir en av de fy­ra pro­gram­le­dar­na i näs­ta års Me­lo­di­festi­val. Öv­ri­ga tre blir Sa­rah Dawn Fi­ner, Ma­ri­ka Carls­son och Eric Saa­de.

Kodjo Ako­lor har bland an­nat va­rit pro­gram­le­da­re för Guld­bag­ge­ga­lan och Mu­sik­hjäl­pen. För­ra året gav han och hust­run Ol­ga Nikra­so­va Ako­lor ut boken ”Den ul­ti­ma­ta för­äl­dra­gui­den”

Del­täv­ling­ar­na i näs­ta års Me­lo­di­festi­val in­leds i Gö­te­borg den 2 feb­ru­a­ri och fort­sät­ter se­dan till Mal­mö, Lek­sand och Lid­kö­ping. And­ra chan­sen sänds från Nykö­ping. Fi­na­len av­görs i Stock­holm den 9 mars.

För­ra året såg när­ma­re tre mil­jo­ner tv-tit­ta­re var­je del­täv­ling i Me­lo­di­festi­va­len.

Vad gör man i Sol­na? Jo so­ver! Lo­jjs @Lo­jj­sanW

FO­TO: HEGE HELLSTRÖM

LE­DER. Kodjo Ako­lor blir en av pro­gram­le­dar­na i Me­lo­di­festi­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.