Kloc­kor­na som ska hjäl­pa hem­lö­sa

Vi i Solna - - NYHETER -

ra­tions­ver­ket om han får stan­na i Sve­ri­ge.

– Jag träf­fa­de Ka­vi­an för ba­ra en vec­ka se­dan när jag åt fru­kost på Va­sa­ga­tan. Men trots att vi in­te känt varand­ra så länge kän­ner jag att han är en snäll per­son. Han för­sö­ker fixa ett jobb till mig och jag vill verk­li­gen job­ba, sä­ger Ha­mid Hus­sa­i­ni.

– Men ef­tersom att jag in­te vet om jag får stan­na här i Sve­ri­ge så är tan­ken om ett jobb mest en dröm just nu, sä­ger Ha­mid Hus­sa­i­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.