Sol­na FC avan­ce­rar – för tred­je året i rad

Vi i Solna - - SPORT -

ten, be­rät­tar Ma­lik Yas­sin som är spe­lan­de ord­fö­ran­de i klub­ben.

– Men vi kla­ra­de andra­plat­sen till slut och gick väl­för­tjänt upp.

Sol­na FC är fak­tiskt he­la Sol­nas tred­je bäs­ta fot­bollslag på herr­si­dan. Ba­ra AIK och Va­salund lig­ger bätt­re till.

– Det känns jät­te­bra fak­tiskt. Ett fint kvit­to för vår verk­sam­het.

Vad tän­ker du om näs­ta år?

– Vil­jan är ju att fort­sät­ta gå upp­åt men det är vik­tigt att byg­ga en struk­tur och bli än­nu me­ra se­ri­ö­sa. Se­dan får vi se hur långt vi kan gå. Vi för.dis­kus­sio­ner med ny­för­värv.

– Det blir en stor ut­ma­ning i di­vi­sion 4 men det var det ju även i fem­man och sex­an. Fort­sät­ter vi job­ba till­sam­mans så kom­mer fort­sät­ta att gå bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.