Träff­punkt i 36 år

Vi i Solna - - NYHETER -

Natt­klub­ben och re­stau­rang­en på Lands­vä­gen öpp­na­de 1982 och har se­dan dess va­rit en po­pu­lär träff­punkt för dans­sug­na från he­la Stock­holms­om­rå­det

Ulf Wes­ter­berg har dri­vit Gar­bo och pu­ben Gre­tas i näs­tan 30 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.