Ridklubben

Vi i Sundbyberg - - FAMILJ -

HUFVUDSTA rid­klubb bil­da­des 1968.

KOM­MU­NEN köp­te mar­ken av fa­mil­jen Wi­bom på Hufvudsta gård och fi­nan­si­e­ra­de en re­no­ve­ring av de ned­slit­na stall­bygg­na­der­na.

1981 stod en kom­plett an­lägg­ning klar med nytt rid­hus.

AN­LÄGG­NING­EN ägs fort­fa­ran­de av Sol­na stad men drivs på ent­re­pre­nad av ridklubben.

RID­SKO­LAN be­dri­ver un­der­vis­ning på upp­drag av Hu­vuds­ta Rid­klubb som i dag har cir­ka 500 med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.