Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Da­ni­el Löf Fas­tig­hets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 48 Mobil: 0709-820 868

FRÅ­GA: Vad är för­de­len med att an­li­ta en lo­kal mäk­la­re?

SVAR: Till att bör­ja med så skul­le jag näs­tan va­ra li­te fräck och sä­ga att det är ett tjäns­te­fel om man in­te an­li­tar en lo­kal mäk­la­re. Det­ta, för att jag ba­ra ser för­de­lar med det. En lo­kal mäk­la­re har god er­fa­ren­het av om­rå­det, koll på mark­nads­pri­ser­na, eg­na re­fe­rens­för­sälj­ning­ar och fram­förallt, po­ten­ti­el­la spe­ku­lan­ter till din bo­stad då den­ne ute­slu­tan­de säl­jer bo­stä­der i ditt om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.