3 SEP­TEM­BER

Vi i Sundbyberg - - DET HÄNDER - Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar i Sund­by­berg. Vi hörs!

Li­ve­s­pel­ning

Den 3 sep­tem­ber spe­lar Jay Hau­gen Band på Ar­nest (gam­la Lor­ry) i Sund­by­berg. Freds­ga­tan 6. Vi blan­dar 60- och 70-tals­mu­sik. Vi kli­ver på sce­nen vid 21.30 och ut­lo­var fullt ös. Al­la ba­rer till för­fo­gan­de och mat ser­ve­ras in­nan 21.00. Så kom och roc­ka loss!! Varmt väl­kom­na!

Ro­sa pan­tern cup 2016

För tred­je året i rad an­ord­nas Ro­sa pan­tern cup på Riss­ne IP. Un­der da­gen kan du täv­la i stre­et­bas­ket, dan­ce batt­le och cage-tur­ne­ring. För­u­tom täv­ling­ar bjuds det även på mu­sik- och dans­un­der­håll­ning från dj-kol­lek­ti­vet KMODI. Tid: 12.00–22.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.