Såg tjuv så­ga

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

När en kvin­na kom för att häm­ta sin cy­kel, som stod par­ke­rad vid sta­tio­nen i Sund­by­berg, stod en man där och för­sök­te så­ga upp lå­set.

Man­nen gick där­i­från när han in­såg att han bli­vit upp­täckt, en­ligt po­li­san­mä­lan.

Hän­del­sen in­träf­fa­de vid 15-ti­den på mån­da­gen. Po­li­sen har in­te fått tag i den miss­tänk­te man­nen.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

SOMRIGT. Nu va­jar ängs­blom­mor­na i vin­den vid Löt­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.