Ny för­e­ning

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En ny­bil­dad för­e­ning för irans­ka pen­sio­nä­rer och bli­van­de pen­sio­nä­rer har sökt verk­sam­hets­bi­drag från Sund­by­bergs stad.

För­e­ning­en, som i dags­lä­get har 50 med­lem­mar varav 20 i Sund­by­berg, räk­nar med att växa. Un­der hös­ten ska film­vis­ning­ar hål­las i allak­ti­vi­tets­hu­set på Stu­re­ga­tan. För­e­ning­en bil­da­des i maj.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

FÖRNYELSE. Utslit­na rast­plat­ser vid Löt­sjön byts ut av kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.