Po­ké­mon Go

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

JAPANEN Sa­tos­hi Ta­ji­ri ska­pa­de Po­ké­mon på 1990-ta­let och sedan fi­gu­re­ra­de fi­gu­rer­na i sam­lar­bil­der, tv-spel, lång­fil­mer och tv-se­ri­er.

PO­KÉ­MON Go är ett mo­bil­spel som släpp­tes i ju­li 2016 och som bland an­nat går ut på att fånga Po­ké­mon-fi­gu­rer som är pla­ce­ra­de ute i det rik­ti­ga sam­häl­let. En Po­ké­mon kan helt en­kelt dy­ka upp på skär­men som att den finns på ga­tan och då kan den fång­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.