Åt­ta per­so­ner åta­las för mord

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Med fle­ra skott sköts en ung man från Sund­by­berg ihjäl i slu­tet av ja­nu­a­ri. Ett par i Hal­lon­ber­gen dö­da­des med kniv i bör­jan av mars. Nu har åt­ta per­so­ner åta­lats för mord vid Sol­na tings­rätt. Den unge man­nen ska ha mör­dats ef­ter att ha loc­kats in i Löt­sjö­ga­ra­get. Un­der fär­den till sjuk­hus blev han åter­i­gen skju­ten. Ena vap­net kas­ta­des ned i vatt­net från Es­sing­e­le­den, det and­ra göm­des i ett för­råd. Bå­da vap­nen har kun­nat tas i be­slag.

Pa­ret i Hal­lon­ber­gen ska ha mör­dats för att hind­ra dem från att vitt­na. Man­nen upp­ges ha av­gett vitt­nes­mål hos po­li­sen an­gå­en­de det förs­ta mor­det. Rät­te­gång­en på­går mel­lan 5 sep­tem­ber och slu­tet av no­vem­ber.

AVSPÄRRAT. Po­li­sen lar­ma­des till Hal­lon­ber­gen där två per­so­ner mör­da­des i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.