Så fix­ar du sti­len hem­ma

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

Har du länge Vå­ga ”to­na ner”

In­ve­ste­ra i någ­ra små, kons­ti­ga de­tal­jer. Det ger he­la rum­met en ro­lig känsla.

Bo­ta­ni­se­ra se­cond hand­bu­ti­ker och lop­pi­sar. Mass­pro­du­ce­rat är ute.

FOTO: IKEA

Sto­ra mö­b­ler där al­la får plats. ve­lat må­la om men ald­rig kom­mit loss? Nu är ti­den att fros­sa bland oli­ka ku­lö­rer! det lju­sa hem­ma. Tes­ta med färg­star­ka gar­di­ner och tex­tili­er, kanske i sov­rum­met som än­då ba­ra mår bra av att få va­ra mörkt?

FOTO: LADY JOTUN

MURRIGT. Ny­an­ser av brunt, bei­ge och ter­ra­kot­ta syns allt mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.