MAMMA OCH BI­NA FIX­AR KA­KAN

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

RECEPT. ”Man tar ho­nung och mjöl och se­dan ber man mamma att hjäl­pa till”, sä­ger Mer­lin Styf­fe, 5, om hur man ba­kar en ho­nungska­ka. Han be­sök­te ho­nungs­slung­ning­en i Ur­svik till­sam­mans med sin mamma Ma­ria Styf­fe.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.