An­del­sä­gar­lä­gen­he­ter

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ett av­tal om samä­gan­de med För­val­ta­ren. Osä­kert rättslä­ge. En av­gift be­ta­las till För­val­ta­ren som skö­ter det ge­men­sam­ma. Minst 1/3 hy­res­rät­ter krävs en­ligt an­delsägar­me­to­den .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.