15

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

SEP­TEM­BER mås­te Frösun­da om­sorg AB ha be­rät­tat tyd­li­ga­re hur de ska åt­gär­da bris­ter­na på Ek­bac­kens äldre­bo­en­de. ”De svar vi har fått in du­ger in­te”, sä­ger nämnd­ord­fö­ran­de Ma­ria Boh­man (KD).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.