Vitt bröd far­ligt för bå­de folk och fä

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Fris­ka fåg­lar

Jag läs­te om ka­na­dagäs­sen vid Löt­sjön som får ”ängla­ving­ar” av nä­rings­fat­tigt, vitt bröd som de ma­tas med.

Vitt bröd ger även män­ni­skor ”ängla­ving­ar”, dock av ett an­nat slag. Detta ef­ter att i åra­tal levt på en kra­sch­di­et av vitt bröd och an­nan skräp­mat och drab­bats av sjuk­do­mar som för­kor­tat li­vet.

Frå­gan är nu, vad ska vi ma­ta fåg­lar­na med? Jag såg fåg­lar vid Råsta­sjön bli helt vil­da av lyc­ka över nå­got som såg ut som kokt hirs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.