Fräscht på sta­tio­nen

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Fris­ka fåg­lar

Dags att upp­märk­sam­ma man­nen som stä­dar och hål­ler snyggt på Sund­by­berg sta­tion, inga fim­par, ing­et skräp el­ler gam­la tid­ning­ar. In­te ba­ra rent på gol­ven ut­an ef­ter väg­gar och hand­le­da­re vid rull­trap­por och i hiss samt all­tid töm­da pap­pers­kor­gar.

Det känns fräscht där vilket man knap­past kan sä­ga om de fles­ta sta­tio­ner i pen­del­tågs­nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.