MER Ham­pus Lind­wall

Vi i Sundbyberg - - FAMILJ -

ÅL­DER: 41 år. BOR: Pa­ris, ur­sprung­li­gen från Sol­na. IN­TRES­SEN: Mu­sik, konst och film. SE­NAST LYSS­NAT PÅ: Den ame­ri­kans­ke hip­ho­pa­ren Ka­nye Wests se­nas­te al­bum.

SPELNINGEN i Sund­by­bergs kyr­ka var en del av kyr­kans upp­märk­sam­man­de av att or­geln i kyr­kan fyl­ler tio år. Det har re­dan ge­nom­förts fle­ra kon­ser­ter och fler kom­mer i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.