He­at nöj­da trots se­mi­fi­nal­sor­tin

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Anders Ek­ström

En bra sä­song, men med ett snöp­ligt slut. Sund­by­berg He­at åk­te åter­i­gen ut i SM-se­mi­fi­na­len men trots det är de än­då över­lag nöj­da med 2016.

Op­ti­mis­men var stor in­för slut­spe­let för ba­se­boll­gäng­et He­at. Men det blev platt fall. Rätt­vik But­chers blev för star­ka över tre mat­cher och vann med 2-1. Där­med tog sä­song­en slut ti­di­ga­re än de pla­ne­rat.

– Trå­kigt, såklart. Men det gäl­ler att va­ra bäst när det gäl­ler och Rätt­vik var star­ka­re över tre mat­cher, be­rät­tar hu­vud­trä­na­ren Petter Cro­n­eld och fort­sät­ter:

– Vi spe­la­de så bra vi

kun­de men det räckte in­te till den­na gång.

Må­let med sä­song­en var att nå fi­na­len och då i sin tur

nå spel i Eu­ro­pa 2018.

– Det ha­de va­rit en ex­tra kick och nå­got att se fram emot. Men vi får åka ut på trä­nings­lä­ger ut­om­lands el­ler lik­nan­de istäl­let.

Men trots den tris­ta sor­tin re­dan i se­mi­fi­na­len är He­at nöj­da med 2017. De kom tvåa i grundse­ri­en, gick till slut­spel igen och har gått fram­åt myc­ket.

– Ja, vi är jät­te­nöj­da över­lag. Vi har spe­lat bra ba­se­boll och många yng­re spe­la­re har verk­li­gen blom­mat ut. Vi är ett bra lag i Sve­ri­ge, ett topp­lag.

Sä­song­en är snart slut men in­nan dess ska U- och J-SM avgöras på Ör­val­len (2324/9). He­at har med ett eget lag i ung­doms-SM.

FO­TO: ANDERS EK­STRÖM

FRAM­ÅT. Trä­na­ren Petter Cro­n­eld tyc­ker att He­at gått fram­åt re­jält 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.