ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

... var Riss­ne­bon So­fie Roslund en av fem fi­na­lis­ter i Hem­mets Jour­nals täv­ling om vem som är Sve­ri­ges bäs­ta un­der­skö­ters­ka. Hon job­bar på Hjärn­ska­de­re­hab på Dan­de­ryds sjuk­hus med att hjäl­pa män­ni­skor till­ba­ka ef­ter bland an­nat olyc­kor. ”Att se re­sul­tat trig­gas jag i gång av”, sva­ra­de hon på frå­gan var­för hon tror att hon bli­vit no­mi­ne­rad. Vin­na­re blev Fia Do­ver­myr på för­loss­nings­av­del­ning­en på Sundsvalls sjuk­hus.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.