Läc­ka i ishall

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Det var när man bor­ra­de i isen vid 13-ti­den på sön­da­gen som ett läc­kage av am­mo­ni­ak upp­stod i Sund­by­bergs ishall, en­ligt po­li­sen.

En per­son fick fö­ras till ögon­lä­ka­re ef­ter att ha fått am­mo­ni­ak över sig. Yt­ter­li­ga­re en per­son har upp­sökt sjuk­vård på grund av and­nings­svå­rig­he­ter.

Rädd­nings­tjäns­ten har ar­be­tat med att tä­ta läc­kan.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

HÖST. Väx­ten tid­lö­sa blom­mar i Duv­bo, för att till­sam­mans med höst­lö­ven vi­sa att den var­ma­re ti­den av året går mot sitt slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.