Fla­vio Do­na­tel­lo

Vi i Sundbyberg - - FAMILJ -

ÅLDER: 6o år den 14 ok­to­ber.

BOR: Cen­tra­la Sund­by­berg.

FA­MILJ: Flick­vän och en 29-årig son.

YRKE: Job­bat i bil­bran­schen he­la sitt liv. Nu ac­count ma­na­ger på ett bil­le­a­sings­fö­re­tag.

FOTO: PRIVAT

I AKTION. Fla­vio Do­na­tel­lo som ka­ra­teut­ö­va­re på 1980-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.