Fly­gan­de mi­no­ri­tet för­stör för många

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Lars Alm­ström, Kli­matsva­ret – CCL Sve­ri­ge

Det är ba­ra un­ge­fär 20 pro­cent av svens­kar­na som fly­ger rik­tigt myc­ket. Men de­ras flyg­re­sor or­sa­kar li­ka stor kli­matska­da som he­la vårt bil­kö­ran­de i Sve­ri­ge. Som de fles­ta av oss vet be­ror kli­mat­för­änd­ring­en på al­la kol­di­ox­id- ut­släpp från fos­si­la bräns­len.

Des­sa ut­släpp mås­te mins­ka myc­ket kraf­tigt och fort, an­nars får vå­ra barn ett kli­mat som de in­te kan han­te­ra, och som en följd av det­ta: ka­os i he­la sam­häl­let. Där­för är det fel att ut­släp­pen från fly­gan­det he­la ti­den ökar.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

KLI­MATSKA­DA. Flyg­re­sor or­sa­kar stor kli­matska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.