MER Bri­stol

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

ALLT bör­ja­de med en tvist mel­lan Sund­by­bergs stad och Fri­te­a­tern om ute­bli­vet eko­no­miskt stöd. Kom­mu­nen me­na­de att Fri­te­a­tern ha­de bris­ter i sin re­do­vis­ning.

I JU­NI be­slu­ta­des det om att det in­te skul­le bli nå­got stöd till Fri­te­a­tern för året 2018. Där­med gick för­e­ning­en i gra­ven. Till hös­ten för­svann and­ra verks­ma­he­ter från Bri­stol.

FRI­TE­A­TERN har nu åter­upp­stått i Sa­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.