65 ny­an­län­da

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

An­ta­let ny­an­län­da som kom­mer att an­vi­sas till Sund­by­bergs stad un­der 2018 har nu fast­ställts av läns­sty­rel­sen: 65 per­so­ner.

To­talt är det 4 931 per­so­ner som ska för­de­las över lä­nets kom­mu­ner.

I fjol vil­le kom­mu­nen att an­ta­let an­vi­sa­de per­so­ner för 2017 skul­le mins­kas, vil­ket ock­så sked­de då be­ho­vet in­te var li­ka stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.