12:e

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

PLATS har Sund­by­bergs kom­mu­nal­råd Jo­se­fin Mal­mqvist på Mo­de­ra­ter­nas riks­dags­lis­ta för Stock­holms län in­för va­let 2018. To­talt har lä­net 13 M-le­da­mö­ter i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.