Ljus­fest i Ha­ga­par­ken 5 no­vem­ber

Vi i Sundbyberg - - DET HÄNDER -

Sex fac­kel­tåg: Mer för bar­nen Mer un­der­håll­ning Ljus runt Brunnsviken

Med mar­schal­ler och fack­lor ly­ser vi upp Ha­ga­par­ken i mör­ka no­vem­ber. Al­la får del­ta­ga. Kl 16 bör­jar mu­sik­pro­gram i Koppar­täl­tet och kl 17.15 lju­der kör­sång på Pe­lousen. Ar­ran­gör är Ha­ga Brunns­vi­kens Vän­ner. 15.30 från Wen­ner Gren Cen­ter via fö­re­sla­gen...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.