MER Än­nu ett liv

Vi i Sundbyberg - - DET HÄNDER - KÄLLA: ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SÅ­HÄR pre­sen­te­ras boken av för­la­get: ” THE­O­DOR KAL­LI­FA­TI­DES kän­ner kraf­ter­na si­na och be­stäm­mer sig för att det är dags att slu­ta skri­va. Han gör sig av med ar­bets­rum­met dit han gått var­je mor­gon i de­cen­ni­er – och blir all­de­les vil­sen. Kan han verk­li­gen slu­ta skri­va? Osä­kert. Men kan han skri­va? Det blir ock­så allt svå­ra­re. Tills för­lös­ning­en kom­mer från all­de­les ovän­tat håll.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.