ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

... ordnade Nät­ver­ket Triv­sam stads­kär­na pa­nel­de­batt om hur cen­tra­la Sund­by­berg ska se ut ef­ter ned­gräv­ning­en av järn­vä­gen. De­bat­ten hölls på Bri­stol, med re­pre­sen­tan­ter för de po­li­tis­ka par­ti­er­na när­va­ran­de. Bå­de då och när en mot­sva­ran­de de­batt hölls på Fol­kets hus för två vec­kor se­dan var det full­satt i publi­ken. ”Ett tag såg det ut som om kom­mun­led­ning­en tänk­te lyss­na, men de se­nas­te sig­na­ler­na är oro­väc­kan­de”, skrev nät­ver­ket i ett press­med­de­lan­de in­för den se­nas­te de­bat­ten.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.