Årets eldsjäl

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - KÄL­LA: FOLKSPEL

Se­dan 2007 kan hjäl­tar i för­e­nings­li­vet no­mi­ne­ras till Folk­spels ga­la Årets eldsjäl. Vin­nar­na ut­ses på Eldsjäls­ga­lan som hålls i mars 2018. Folkspel är en ide­ell or­ga­ni­sa­tion som ägs av 74 riks­or­ga­ni­sa­tio­ner i Sve­ri­ge. Folkspel er­bju­der svenskt för­e­nings­liv att säl­ja lot­te­ri­pro­duk­ter och på så sätt dra in peng­ar till sin verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.